Beyin nedir?

ÖNERİLENLER

Beyin, duyum, hareket, düşünce ve hafıza dahil olmak üzere vücudun birçok işlevinden sorumlu olan karmaşık bir organdır. Nöronlar ve glial hücreler dahil olmak üzere birçok farklı hücre türünden oluşur. Nöronlar, vücutta bilgi ileten hücrelerdir, glial hücreler ise nöronları destekler ve korur.

Beyin üç ana bölüme ayrılır: ön beyin, orta beyin ve arka beyin. Ön beyin, beynin en büyük kısmı olan ve düşünce, hafıza ve duygu gibi birçok yüksek bilişsel işlevden sorumlu olan serebrumdan oluşur. Orta beyin, arka beyin ile ön beyin arasında yer alır ve hareket, işitme ve görme gibi süreçlerde yer alır. Arka beyin, nefes alma, kalp atış hızı ve kan basıncı gibi temel işlevleri kontrol etmekten sorumlu olan beyin sapı ve beyincikten oluşur.

Anatomi, fizyoloji ve psikoloji de dahil olmak üzere beyni incelemenin birçok farklı yolu vardır. Beyni anlamak, vücudun nasıl çalıştığını ve nasıl düşündüğümüzü, hissettiğimizi ve davrandığımızı anlamamıza yardımcı olabilir.

 • Beyin, her biri belirli işlevlerden sorumlu olan farklı bölgelerden oluşur. Örneğin, prefrontal korteks karar vermede, amigdala ise duygu ve hafızada yer alır.
 • Beyin vücudun geri kalanına, beyinden sırtın ortasından geçen omurilik aracılığıyla bağlanır. Omurilik, beyin ve vücudun geri kalanı arasında sinyaller ileten bir dizi sinirden oluşur.
 • Uyurken veya dinlenirken bile beyin sürekli aktiftir. Vücut ağırlığının sadece %2’sini oluşturmasına rağmen vücudun toplam enerjisinin yaklaşık %20’sini kullanır.
 • Beyin plastisite yeteneğine sahiptir, bu da yeni deneyimlere ve öğrenmeye tepki olarak değişebileceği ve uyum sağlayabileceği anlamına gelir. Bu nedenle beyni zorlayan ve yeni bağlantıları teşvik eden faaliyetlerde bulunmak önemlidir.
 • Beyin, inme, beyin hasarı ve Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklar dahil olmak üzere bir dizi bozukluk ve hastalığa karşı savunmasızdır. Araştırmacılar sürekli olarak bu koşulları anlamak ve bunlardan etkilenen insanlara yardımcı olacak tedaviler geliştirmek için çalışıyorlar.

Beyin bozuklukları nelerdir ?

Beyin bozukluklarıyla ilişkili olabilecek birçok psikolojik bozukluk vardır. Bazı örnekler şunları içerir:

 • Depresyon: Bu, sürekli üzüntü, umutsuzluk duyguları ve etkinliklere karşı ilgi kaybı ile karakterize edilen bir duygudurum bozukluğudur. Beyin kimyasındaki veya işlevindeki değişikliklerden kaynaklanabilir.
 • Anksiyete bozuklukları: Bunlar, durumla orantılı olmayan aşırı endişe veya korku ile karakterize edilen bozukluklardır. Örnekler arasında yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluğu ve fobiler bulunur.
 • Şizofreni: Bu, sanrılar, halüsinasyonlar ve dağınık düşünme ile karakterize edilen ciddi bir zihinsel bozukluktur. Genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklandığı düşünülmektedir.
 • Bipolar bozukluk: Bu, mani dönemleri (yüksek veya sinirli ruh hali dönemleri) ve depresyon ile karakterize edilen bir duygudurum bozukluğudur.
 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB): Bu, dikkati vermede güçlük, dürtüsellik ve hiperaktivite ile karakterize edilen bir bozukluktur. En sık çocuklarda teşhis edilir, ancak yetişkinleri de etkileyebilir.
 • Demans: Bu, hafıza, dil ve problem çözme yetenekleri dahil olmak üzere bilişsel işlevlerdeki düşüşü tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Alzheimer hastalığı, inme ve beyin hasarı dahil olmak üzere bir dizi koşuldan kaynaklanabilir.

Bu, beyin bozukluklarıyla ilişkili olabilecek birçok psikolojik bozukluğun yalnızca küçük bir örneğidir. Bu koşulların genellikle ilaç ve terapi kombinasyonu ile tedavi edilebileceğini not etmek önemlidir. Siz veya tanıdığınız biri psikolojik bir bozukluğun belirtilerini yaşıyorsa, kalifiye bir sağlık uzmanından yardım almanız önemlidir.

Beynin ana bölümleri ve işlevleri hakkında kısa bir genel bakış

 • Serebrum, beynin en büyük ve en gelişmiş kısmıdır. Korpus kallosum adı verilen bir sinir lifi demeti ile birbirine bağlanan iki yarım küreye (sol ve sağ) bölünmüştür. Beyin, düşünce, hafıza ve duygu gibi birçok yüksek bilişsel işlevden sorumludur. Ayrıca gönüllü hareketi kontrol eder ve vücudun geri kalanından duyusal bilgileri alır ve yorumlar.
 • Serebellum, serebrumun altında bulunur ve istemli hareketi koordine etmekten, denge ve duruşu korumaktan sorumludur.
 • Beyin sapı, beyin ile omurilik arasında bulunur ve kalp atış hızı, nefes alma ve kan basıncı gibi temel işlevlerin kontrolünden sorumludur. Ayrıca uyku ve uyanıklığın düzenlenmesinde de rol oynar.
 • Talamus, beynin merkezine yakın bir yerde bulunan ve duyusal bilgi için bir aktarma istasyonu görevi gören küçük bir yapıdır. Duyulardan girdi alır ve işlenmek üzere beynin uygun bölgesine gönderir.
 • Hipokampus, beynin şakak lobunda yer alan küçük, badem şeklinde bir yapıdır. Yeni anıların oluşumunda ve mekansal gezinmede yer alır.
 • Amigdala, beynin şakak lobunda yer alan küçük, badem şeklinde bir yapıdır. Duyguların düzenlenmesinde ve duygusal olaylarla ilgili anıların oluşumunda yer alır.

 

Kaynak: Psikolojik Danışman – Mehmet Yusuf turan

ÖNERİLENLER

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

YORUMLAR

FARKLI BİLGİLER