Hammurabi Kanunları

ÖNERİLENLER

Hammurabi Kanunları en eski ve en eksiksiz yazılı hukuk kurallarından biridir ve M.Ö. 1792-1750 yılları arasında hüküm süren Babil kralı Hammurabi tarafından ilan edilmiştir. Hammurabi, Fırat Nehri boyunca uzanan Babil şehir devletini tüm güney Mezopotamya’yı birleştirecek şekilde genişletmiştir. Hammurabi kanunları, 282 kuraldan oluşan bir koleksiyon, ticari etkileşimler için standartlar oluşturdu ve adaletin gerekliliklerini karşılamak için para cezaları ve cezalar belirledi. Hammurabi Kanunları, işgalciler tarafından yağmalanan ve nihayet 1901 yılında yeniden keşfedilen devasa, parmak şeklinde siyah bir taş stel (sütun) üzerine oyulmuştur.

Hammurabi

Hammurabi, M.Ö. 1894-1595 yılları arasında Orta Mezopotamya’da (bugünkü Irak) hüküm süren Babil hanedanının altıncı kralıydı.

Ailesi, Batı Suriye’de yarı göçebe bir kabile olan Amoritlerin soyundan geliyordu ve ismi kültürlerin bir karışımını yansıtıyordu: Amoritçe’de “aile” anlamına gelen Hammu, Babil’in günlük dili olan Akadca’da “büyük” anlamına gelen rapi ile birleştirilmiştir.

Hammurabi, hükümdarlığının 30. yılında krallığını Dicle ve Fırat nehir vadisi boyunca genişletmeye başlamış, Asur, Larsa, Eshunna ve Mari krallıklarını devirerek Mezopotamya’nın tamamını egemenliği altına almıştır.

Hammurabi askeri ve siyasi ilerlemelerini sulama projeleri ve Babil’in koruyucu tanrısı Marduk’u kutlayan surlar ve tapınakların inşasıyla birleştirdi. Hammurabi döneminin Babil’i bugün bölgenin yeraltı sularının altında kalmış durumda ve tuttuğu arşivler çoktan yok oldu, ancak diğer antik alanlarda keşfedilen kil tabletler kralın kişiliğine ve devlet yönetimine dair ipuçları veriyor.

Bir mektupta, sırf başka elçilere de aynısını yaptığı için Mari’den gelen elçilere akşam yemeği kıyafeti sağlamaya zorlanmasından şikâyet ediyor: “Resmi kıyafet konusunda sarayımı kontrol edebileceğinizi mi sanıyorsunuz?”

Hammurabi Kanunları nedir?

Hammurabi Kanunları’nı içeren siyah taş stel, dayanıklı ancak oyulması son derece zor bir taş olan dört tonluk tek bir diorit levhadan oyulmuştur.

Anıtın tepesinde, ayakta duran Hammurabi’nin Babil’in adalet tanrısı Şamaş’tan yasaları -bir ölçüm çubuğu ve bantla sembolize edilen- aldığı iki buçuk metrelik kabartma bir oyma yer almaktadır. Yedi ayak beş inçlik anıtın geri kalanı yontulmuş çivi yazısı sütunlarıyla kaplıdır.

Hammurabi’nin saltanatının sonunda derlenen metin, Hammurabi’nin adil ve dindar yönetimini kutlayan düzyazılar arasında yer alan bir ilkeler bildirgesinden ziyade bir hukuki emsaller koleksiyonudur. Hammurabi Kanunları, “lex talionis” doktrininin ya da bazen daha çok “göze göz” olarak bilinen cezalandırma kanunlarının en eski örneklerinden bazılarını sunmaktadır.

Hammurabi Kanunları, bazen suçlunun dilinin, ellerinin, göğüslerinin, gözünün veya kulağının alınmasını gerektiren birçok sert ceza içerir. Ancak bu kanun aynı zamanda suçlanan bir kişinin suçluluğu kanıtlanana kadar masum kabul edilmesinin en eski örneklerinden biridir.

282 fermanın hepsi eğer-o zaman şeklinde yazılmıştır. Örneğin, bir adam bir öküz çalarsa, değerinin 30 katını geri ödemek zorundadır. Fermanlar aile hukukundan mesleki sözleşmelere ve idari hukuka kadar uzanır ve genellikle Babil toplumunun üç sınıfı olan mülk sahibi sınıf, azatlılar ve köleler için farklı adalet standartları belirler.

Bir doktorun ağır bir yarayı iyileştirme ücreti bir beyefendi için 10 gümüş şekel, bir azatlı için beş şekel ve bir köle için iki şekeldir. Görevi kötüye kullanma cezaları da aynı şemayı takip ediyordu: zengin bir hastayı öldüren doktorun elleri kesilirken, kurban bir köleyse sadece maddi tazminat talep ediliyordu.

Hammurabi Steli Yeniden Keşfedildi

1901 yılında Fransız maden mühendisi Jacques de Morgan, Hammurabi’nin krallığının merkezinden 250 mil uzaklıktaki Elam başkenti Susa’da kazı yapmak üzere İran’a bir arkeolojik keşif gezisi düzenledi.

Orada, muhtemelen M.Ö. 12. yüzyılın ortalarında Elam kralı Shutruk-Nahhunte tarafından savaş ganimeti olarak Susa’ya getirilen Hammurabi’nin üç parçaya ayrılmış stelini ortaya çıkardılar.

Stel paketlenip Paris’teki Louvre Müzesi’ne gönderildi ve bir yıl içinde tercüme edilerek, İbranice Eski Ahit’te ana hatlarıyla belirtilen kanunlardan önce gelen ancak onlarla çarpıcı paralellikler taşıyan yazılı bir hukuk kodunun en eski örneği olarak geniş çapta duyuruldu.

ABD Yüksek Mahkemesi binasında, mahkeme salonunun güney duvarını kaplayan tarihi kanun koyucuların mermer oymalarında Hammurabi’ye yer verilmiştir.

Sümer “Lipit-İştar” ve “Ur-Nammu” da dahil olmak üzere sonradan keşfedilen diğer yazılı Mezopotamya kanunları Hammurabi’ninkilerden yüzlerce yıl öncesine ait olsa da, Hammurabi’nin ünü, anıtının sözleriyle “güçlünün zayıfı ezmesini önlemek ve dul ve yetimlere adaletin sağlandığını görmek için” çalışan öncü bir kanun koyucu olarak kalmaya devam etmektedir.

 

ÖNERİLENLER

YORUMLAR

FARKLI BİLGİLER