Göktaşı Analiz ve Tanımlama Testleri

196
23127

Göktaşı (Meteorit) nedir?

Güneş’in çevresinde, Mars ve Jüpiter arasında, belirli bir yörüngede dolanan, çeşitli büyüklük ve şekildeki kaya ve metal parçalarına asteroit denir. Asteroit Kuşağı olarak adlandırılan bu bölgede milyonlarca asteroit vardır. Asteroitler gezegenlerden küçük olmalarına karşın yüzlerce km genişlikte olabilirler. Örneğin Asteroit Kuşağı’ndaki en büyük cisim olan cüce gezegen Ceres’in genişliği 940 km’dir. Asteroit ya da kuyrukluyıldız gibi çeşitli gökcisimlerinden kopmuş küçük kaya parçaları ise göktaşı olarak adlandırılır. Göktaşları bazen Dünya’nın atmosferine girer. Atmosfere giren göktaşlarına meteor denir. Genellikle kum tanesiyle çakıl taşı arasındaki büyüklüklerde olan meteorlar atmosferde yanar. Yanma sırasında arkalarında parlak bir iz oluştuğu için yıldızlarla bir ilgisi olmadığı halde bu olaya yıldız kayması da denir. Kimi göktaşları ise Dünya’nın atmosferine girdikten sonra tamamen yanarak yok olmaz. Yeryüzüne ulaşıp yere düşen bu göktaşlarına meteorit adı verilir.

Göktaşı Türleri

Üç temel göktaşı türü vardır: Demirli Göktaşları, Taşsı Göktaşları ve Taşsı-Demirli Göktaşları. Bu temel ailelerin her birinin alt grupları vardır.

 • 1-Demirli Göktaşları
  Demir grubu katı nikel-demir metalidir. Metalin dayanıklı yapısı nedeniyle, bulunmuş iyi durumdaki göktaşlarından bazıları demirdir. Ayrıca asteroitler yeryüzüne çarpana kadar parçalanmadan kaldıkları için Dünya üzerinde ki kraterlerin çoğu demir Demirli Göktaşları tarafından oluşturulmuştur. Ayrıca Mıknatıslar, Demir göktaşlarının yüzeylerinden bir noktayı gerçek metal gibi güçlü bir şekilde çeker.
 • 2-Taşsı Göktaşları
  Taş tipi göktaşı neredeyse tamamen kaya temelli bir malzemedir ve aynı zamanda en yaygın olanıdır. Bu ailede düzinelerce alt grup var. Taşlı grubun en basit dağılımı, Kondrit (Chondrite), Akondrit (Achondrite), ve benzersiz kökenleri olan Gezegensel Akondritler (Planetary Achondrites)’dir.

  • Kondrit
   Kondrit göktaşı, Kondrül adı verilen küçük küresel yapılar içeren uzaydan gelen bir kayadır. Bunlar, mikro yerçekiminde soğuyarak küçük kürelere dönüşen erimiş kaya damlacıklarıdır. Kondrüller kümeleşti ve daha büyük kütleler halinde asteroit büyüklüğünde cisimler haline geldiler ve kırılan parçalar Dünya’ya ulaştı. Tüm göktaşları burada Dünya’dakilerle aynı elementleri içerir, ancak yeni mineraller oluşur çünkü uzayda kaya oluşum süreci Dünya’dakilerden oldukça farklıdır. Elementler, Dünya’da var olan kayalarda bulunmayan bazı mineralleri oluşturmak için birleşebilir. Ama genelde, meteorlardaki minerallerin çoğu, aynı zamanda Dünya’da var olan kayalarda oluşturan minerallerdir. Çoğu kondiritin içinde nikel-demir metal vardır. Metal, %25 veya daha fazla olabilir.
  • Akondrit
   Akondritler, kondrülleri olmayan göktaşlarıdır. Yeryüzü bazaltı veya plütonik kayaya benzeyen bir materyal içerir. Erime ve kristalleşmeden dolayı farklılaşmış ve değişik oranlarda tekrar işlenmiştir. Bunun sonucu olarak akondritlerin kendine has bir yapısı ve volkanik süreç geçirdiğine dair mineraller bulunduran bir içeriği vardır. Akondritler bütün meteorların %8’inde bulunur.
  • Gezegensel Akondritler
   Gezegensel akondritler, Ay ve Mars’tan gelen meteorlardır. Ay göktaşlarını NASA Apollo astronotları tarafından Dünya’ya getirilen Ay kayalarına benzerliklerinden dolayı tanıyoruz. Marslı göktaşları, Mars atmosferindeki gazlarla eşleşen küçük miktarlarda sıkışmış gaza sahiptir. Bir gün iç güneş sisteminin diğer kayalık gezegenlerin uzay taşlarını bulabiliriz. Uzun zaman önce meydana gelen etkiler nedeniyle Dünya’nın parçaları olan bazılarını bile belirleyebiliriz. Bunların tespit edilmesi muhtemelen en zor olanıdır, çünkü yalnızca füzyon kabuğunu inceleyerek veya onların düştüğünü gören biri onları bir laboratuvarın dışındaki normal Dünya kayalarından ayıracaktır.
 • 3-Taşsı-Demirli Göktaşları
  Taşlı demirler, yaklaşık %50 kaya ve %50 nikel-demir metal karışımıdır. Taşlı-demir meteorların iki alt grubu, kaya bileşeni olarak olivin kristalleri içeren pallazitler ve kaya kısmı olarak çeşitli silikat mineralleri içeren mezosideritlerdir. Bu türlerin her ikisinde de metal kısım kaya kısmını tamamen çevreler. Başka bir deyişle, metal damarlarda veya izole yığınlarda değil, kütlenin mineral yarısını çevreleyen matris olarak bulunur. Taşlı demir ailesi, üç ana grubun en nadir olanıdır ve tüm göktaşlarının en güzellerinden bazılarıdır.

Göktaşı Tanımlama Testleri

Göktaşları, Dünya üzerindeki en nadir kaya türleridir. İnsanlar her yıl göktaşı bulduklarını düşünerek laboratuvarlara binlerce kaya gönderiyorlar. En iyi ihtimalle bu binlerden sadece biri veya ikisi aslında uzaydan bir kaya. Bu makale insanlara bir göktaşının nasıl tanımlanacağının temel özelliklerini öğretir. Bu kılavuz, okuyucunun kayalarının gerçekten bir uzay kayası mı yoksa meteor yanlışları olarak bilinen birçok karasal kayadan biri mi olduğunu daha iyi belirlemesine yardımcı olabilecek basit ev testleri sağlar. Aşağıdaki bölümdeki resimler, meteorların neye benzediği sorusuna cevap vermeye yardımcı olacaktır.

Füzyon Kabuğu

Tüm göktaşları atmosfere o kadar yüksek hızda düşer ki, dış kısımlarından yanar. Bu erime, füzyon kabuğu adı verilen camsı bir dış kaplama bırakır. Füzyon kabuğu genellikle koyu griden odun kömürüne benzeyen siyah renktedir. Siyah füzyon kabuğu parlak veya mat bir kadifemsi doku olabilir. Füzyon kabuğu, erimiş kayanın yüzey boyunca hareketinden kaynaklanan çizgiler ve akış izlerine sahip olabilir. Zamanla hava etkisiyle füzyon kabuğunun çok azı kalabilir.

Hangi taşın füzyon kabuğuna sahip olduğunu anlayabilir misiniz?

Hayır, Bu füzyon kabuğu değil. Bu siyah bir dolomit çakıl taşıdır. Kuru göl yataklarında koyu griden siyaha kadar taşlar yaygın olarak bulunur ve çoğunun rüzgar ve kimyasal erozyonun etkilerinden kaynaklanan pürüzsüz çukurları ve yüzeyleri vardır.
Evet! Bu bir Chelyabinsk Göktaşı’ndan elde edilen füzyon kabuğu örneğidir. Bu, taze kondrit füzyon kabuğunun tipik görünümüdür.

Göktaşı Şekilleri

Göktaşları yuvarlak toplar değildir ve çoğu düzensiz şekillere sahiptir. Genellikle köşeleri yuvarlatılmış köşeleri vardır. Bazılarının yüzeyinde parmak izi dediğimiz çukurlar var. Bilim adamları bu işaretlere regmaglypts diyorlar ve sıcak hava akımları, kayayı atmosfere girerken aşındırırken oluşurlar. İnsanlar genellikle eski paslı demir kütlelerini bulur ve göktaşları ile karıştırır. Top güllesi ve metal bilyalar genellikle bu göktaşı sanılan yanlış taşların kaynağıdır. Bu paslı nesneler demir bir göktaşı görünümündedir ve kimyasal testler, insan yapımı olup olmadıklarını belirlemeye yardımcı olabilir. Göktaşlarındaki demir bir nikel alaşımıdır ve kayada nikel yoksa demir göktaşı değildir.

Hangi taşın göktaşı şeklinde olduğunu anlayabilir misiniz?

Evet! Bu bir Gibeon Demir Göktaşı. Kalın ve sivri şekle dikkat edin; küresel değildir ve güçlü bir mıknatısa çeker. Yüzeyde pullu bir demir şist tabakası ile kaplanabilir.
Hayır, bu bir göktaşı değil. Bu, insan yapımı bir demir parçası. Nikel-demiri testi yaptırarak, nesnenin gerçek bir göktaşı mı yoksa bir göktaşı hatası mı olduğunu belirleyebilirsiniz.

 

 

Evet! Bu bir Gao Göktaşı. Düzgün yuvarlak köşeli blok şekline dikkat edin. Füzyon kabuğu çoğunlukla hala siyahtır, ancak bazı kahverengi lekeler yaşla birlikte görünmektedir. Füzyon kabuğunda büzülme çatlakları görülebilir. Kubbelidir ve bazılarından daha yuvarlaktır, çünkü kararlı uçuşta atmosfere düşen ve sadece bir tarafta erimeye neden olan yönlendirilmiş bir göktaşıdır.
Evet! Bu bir Agoudal Göktaşı. Başparmak baskılı yüzeye, alışılmadık şekle ve yıpranmış görünüme dikkat edin. Demir içerdiği için mıknatıs tarafından güçlü bir şekilde çekilecektir.

Göktaşları Katıdır, Gözenekli Değildir

Demir ve çelik üretiminin endüstriyel işlemlerinden kaynaklanan cüruf, içinde metal parçacıklara sahip olabilir. Cüruf, meteorlarla sıklıkla karıştırılan malzemelerden biridir. Bununla birlikte, bir cüruf genellikle gözenekli ve hatta kabarcıklı olacaktır, bu da gerçek bir uzay kayası olmadığına dair bir ipucu verir. Göktaşları, bazı durumlarda kesecikli görünebilir, ancak görünüşte gözenekli veya kabarcıklı değildirler. Göktaşları katı kayalardır ve yüzeylerinde çukurlar olabilir, ancak içleri yoğundur. Volkanik kayalar, bazaltlar ve lavlar gözeneklidir ve genellikle uzay kayaları ile karıştırılır.

Hangisi göktaşı?

Hayır, bu siyah lav parçasıdır. Çöllerde çok yaygın olan gözenekli bir lav taşıdır. Siyah lav baştan aşağı siyahtır. Meteorlar normalde tamamen siyah değildir. Çok küçük ve hafif lav taşı parçaları bir mıknatısa zayıf bir şekilde yapışabilir, ancak bütün kayalar bir mıknatısı tutmayacaktır.
Hayır, bu Kireçtaşı Kayası. Doğal olarak kazınmış yüzey dokusuna sahip siyah kireçtaşı. Bir mıknatısa hiç tepki vermez. Benzer dokulu kayaçlar genellikle kuru göl yataklarında görülür.

Göktaşı Rengi

Göktaşları yeryüzüne yeni düşmüş ise, genellikle siyahtırlar ve füzyon kabukları, tanımlamaya yardımcı olabilecek akış çizgileri ve ayrıntıları görülebilir. Ancak göktaşları yerde uzun bir süre kaldıktan sonra renk değiştirebilirler ve füzyon kabukları aşınır, hatta detaylar kaybolur. Meteorlardaki demir, tıpkı aletlerdeki demir gibi, havada paslanır. Zaman geçtikçe siyah füzyon kabuğu üzerinde kırmızı veya turuncu lekeler olarak başlayarak tüm taş paslı kahverengi renk alır. Füzyon kabuğu çoğu zaman hala görünür olacak, ancak artık siyah olmayacaktır.

Hangi taşların göktaşı olduğunu renklerine göre anlayabilir misiniz?

Evet! Bu Nuevo Mercurio adında gerçek bir göktaşı. Bu bir H5 kondritidir ve bir mıknatısla kuvvetle çekilecektir. Tanık olunan bir düşüştü ve birçok örnek siyah füzyon kabuğuyla taze.
Evet! Bu gerçek bir göktaşıdır ve kırmızı renk, füzyon kabuğundan gelen paslanmış metalden kaynaklanmaktadır. Düzensiz bir şekle ve yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Yıllarca Dünya’da hafifçe yıpranmış, ancak parçalanmaya başlamamış.

 

Hayır. Bu Bir Göktaşı Değil. Bu taş Kahverengi Bazalttır. Bazaltlar, birçok renkte bulunan ve çölün her yerinde bulunan magmatik kayalardır. Bu çok gözenekli olmasa da genellikle gözeneklidirler. Bazen bir mıknatısa biraz tepki verebilirler.
Hayır, bu bir göktaşı değil. Kırmızı ve siyah arduvaz tipi bir kayadır, mıknatısa tepki vermez. Bazen kayaların kırmızısı, gerçek uzay kayalarının üzerindeki pas lekelerine benzer.

Göktaşları Ağırdır ve Metalik Demire Sahiptir

Göktaşları genellikle aynı büyüklükteki toprak kayalarından daha ağırdır. Bunun nedeni, çoğunun içerdiği metalik demirdir. Sadece birkaç nadir istisna dışında toprak kayalarda metalik demir metal bulunmaz. Çağlar boyu süren erozyon ve ayrışma sırasında, toprak kayalarındaki demir artık metalik değil mineral formundadır. Göktaşlarında bulunan metal parlak olacak ve krom gibi görünecektir. Metalin görünümü, bazı Dünya kayalarında sıklıkla görülen parlak gri bir parlaklık olmayacaktır. Kayalardaki demir metal taneleri de bir uzay kayası gibi görünebilir ve iyi göstergelerdir. Bununla birlikte, dikkate alınması gereken daha fazla test ve daha birçok faktör var.

Mıknatıs Testi

Göktaşlarının büyük çoğunluğu bir miktar metalik demir içerirken, diğerleri çoğunlukla katı demirdir. Bu demir, çoğu uzay kayasını bir mıknatısa duyarlı hale getirir. Birçok göktaşı, düşük demir türünde olsalar bile üzerlerine yerleştirilmiş güçlü bir mıknatısı çekecektirler. Bu mıknatıs testi evde veya sahada yapılabilecek ilk basit testlerden biridir. Toprak mıknatısları ucuzdur ve birçok kaynaktan temin edilebilir ve bu test için en iyisidir. En sık yanlış tanımlanan iki kayaç, hematit ve manyetit minerallerini içerenlerdir. Bu kayalar mıknatıs tarafından çekilebilir ve bazen biraz da göktaşlarına benzeyebilir. Tam emin olmak için laboratuvar testi gereklidir.

Mıknatıs tutulan iki taş, hangisi göktaşı?

Hayır. Bu Hematit taşı. Bazı Hematit parçaları bir mıknatısa tepki vermez, bazıları ise tepki verir. Hematit nodülleri, gerçek göktaşlarına benzeyebilir ve en sık yanlış tanımlanmış taşlar arasındadır.
Evet! Bu gerçek bir göktaşı. Pek çok taş türü ve tabii ki tüm demir göktaşları bir mıknatısa tepki verir. Düşük metal kondritler bile nadir bulunan bir toprak mıknatısına yapışacaktır. Bazı akondritler o kadar az demir içerir ki bir mıknatısa tepki vermezler.

Çizgi Testi

Jeolojide bir minerali veya kayayı bir test plakasına sürtmek ve yapılan mineral tozu hattının rengini gözlemlemek yaygın bir uygulamadır. Bu, şüpheli uzay kayalarını incelemek için de çok yararlıdır. Meteorlar, bir test plakasına sürüldüğünde kahverengi bir çizgi verecektir. Daha önce belirtildiği gibi en yaygın olarak yanlış tanımlanmış iki kayaç, manyetit ve hematittir. Hematitin çizgi rengi koyu kırmızıdır. Manyetitin çizgi rengi siyahtır. Dolayısıyla, taş bir mıknatısa duyarlı olsa da, mineralin çizgisi ve gerçek metalin eksikliği onun nereye ait olduğunu ortaya çıkaracaktır. Çizgiyi oluşturmak için gerçek bir test plakası edinmenize gerek yoktur. Elmas eğe törpü kullanılabilir.

Hangi elmas törpü doğru renk çizgisini gösteriyor?

Hayır, bu bir Hematit çizgisidir ve bir göktaşı çizgisi değildir. İnsanlık tarihinin başlangıcından beri, kırmızı hematit tozu insanlar tarafından pigment olarak kullanılmıştır. Kayanın dışı koyu kahverengi veya gri olsa da, öğütüldüğünde toz kırmızı olacaktır. Resim, bir kaya parçasını test etmek için elmas eğe törpü kullanıldığını göstermektedir.
Evet, bu gerçek bir göktaşı çizgisi. Birçok göktaşı, bir elmas eğe törpü ile öğütüldüğünde veya bir şerit plakasında test edildiğinde genellikle kahverengi bir renk üretecektir.

Metal Tanecikler

En büyük uzay kayaları grubu, kondrit tipi taş göktaşıdır ve kayanın yapısı boyunca dağılmış küçük taneler şeklinde nikel-demir metal içerirler. Metal parçaları olabilen cüruf gibi insan yapımı kaya benzeri malzemeler vardır, ancak bunlar sağlam kaya benzeri bir görünüme sahip olmayacaklardır. Taş yeryüzüne yeni düşmüş ise ve güzel bir füzyon kabuğuna sahipse, füzyon kabuğunun görünümü kozmik kökeninin yeterli kanıtı olabileceğinden, metal taneleri aramak için bir noktayı kesmek veya kazımak istenmeyebilir veya hatta gerekli olmayabilir. Ancak, örneğin taş görünüşte olduğu gibi kahverengi ve göktaşı olan eski bir çöl kayasıysa, önce bir noktayı elmas bir törpü ile kazıyabilirsiniz. Ardından, bir el merceği kullanarak, bunun bir uzay taşı olup olmadığını belirlemeye yardımcı olması için metal taneleri arayın. Taneler demirden yapıldığından ve paslanabildiğinden, eski yıpranmış taş göktaşlarında değişmeleri veya bir şekilde bulunmaması yaygındır. Çok eski kondrit taşları, dikkatli bir incelemeden sonra yine de bazı metal taneleri açığa çıkaracaktır. Ancak bazı göktaşları, onları kazıdığınızda gri bir toz çıkarır ve bu başka belirleyici özelliklere sahip olup olmadıklarını anlamak için laboratuvar testleri yapılmasını gerektirebilir.

Hangi taş metal taneler içeriyor?

Resimde metal tanecikler yok, bu nedenle göktaşı değil. Tüm göktaşları metal taneciklere sahip olmasa da çoğunda vardır. Diğer olumsuz faktörlerin yanı sıra, herhangi bir nikel-demir tanesinin bulunmaması, bir taşın Dünya kökenli olabileceğinin kanıtıdır.
Evet! Bu, resimde görülen demir taneleri olan bir göktaşıdır. Göktaşlarının çoğu, üzerlerinde bir noktayı kazıdığınızda bazı nikel-demir taneleri gösterecektir. Bu metal damarlar, bir arabadaki krom görünümü ile parlak noktalar gibi görünecek. Sadece bir çeşit metalik parlaklık olmayacaklar.

Göktaşı Testi Sonuçları

Göktaşlarını tanımlamayı öğrenmede temel bilgileri sizinle paylaştık ancak her zaman kesin sonuç için detaylı bir laboratuvar testi yapılması gereklidir. Gerçek göktaşları her yıl yürüyüşçüler, avcılar, çiftçiler ve şehir dışında vakit geçiren insanlar tarafından bulunuyor. Ancak, göktaşı olduğu düşünülen kayaların büyük çoğunluğu aslında toprak kayalarıdır. Göktaşlarını tanımlamak ve türlerini öğrenmek zor bir iştir. Bu konuda profesyonel destek almanız gerebilir.

Bir Göktaşı Mı Buldunuz?

Elinizde bulunan taşın göktaşı olup olmadığını kesin olarak öğrenmek istiyorsanız, bilimsel analiz gerektiren laboratuvar testi yaptırmanız gerekmektedir. İlk ve en kolay adım olarak “Ön Fotoğraf Değerlendirmesi” yaptırabilirsiniz. Bir numunenin ön görsel (fotoğraf) incelemesi yapıldıktan sonra eğer gerçek bir göktaşı olma ihtimali kuvvetli ise numune fiziksel analiz için X-ray Fluorescence (XRF) ve Electron Microprobe (EMP) testine gönderilebilir.

[email protected] e-posta adresi üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

196 YORUMLAR

 1. su kanalı kenarında çeşidini bilmediğimiz bir taş bulduk şefaf ve purusuz bir taş yardımcı olabilirmisiniz ne çeşit taş olduğunu söylerseniz sevinirim

 2. Bende iki parça taş var analizini nerde yaptırabilirim veya nerde satabilirim

 3. Sellamlar hocam tam 7 çeşit meteor gönderdik hiç biri meteor değil dediniz nasıl olur gözümle görüp topladım

 4. Selam arkadaşlar benim elimde testi yapılmış ve gök taşı olduguna dair belgesi alınmış 2.5 ton meteor var ve satmak istiyorum gerçek alıcıların bana ulaşmasını istiyorum saygılar.

 5. analizleri yapılmış 80 kg kadar elimde göktaşı bulunmaktadır ilgilenenler ulaşabilir.

 6. Bende 3kilo kadar var ve her biri değişik tipte ve eski tarihi bir yerden topladım yani günümüzden deyil bu taşlar taşta deyil demir ağırlıklı parlak madde kiminde yeşil boya gibi var hepside mitnatis tutuyor inanın çok eski oldukları belli çünkü paslanma olanlarda var içlerinde yanmış olanlarda var görmenizi isterim ve eyer bana katkısı olacaksa satmaya hazırım hepsini Hatay Antakya ekinci mahallesi Orhan oğlu İlhan doğru bana ulaşabilirsiniz bu adresten not istemediğiniz kadar var bunlardan bulduğum yerde inanın gelin değerlendirelim bunları.

 7. 2014 yılında Afyon’a düşen göktaşı için ilgilenenler varsa adresinden bana mail atsınlar. Youtube’a yazınca Tubitak’ın kamerasından kaydedilen görüntüsüne ulaşabilirsiniz. Analiz raporlarını ve taşın resimlerini gönderebilirim. Yaklaşık 300kg, siyah renk, Bingöl’e düşene çok benziyor yapısal olarak. Ayrıca Türkiye’de sadece element analizi yaptırabilirsiniz fakat meteorit olup olmadığına Türkiye’de resmi bir onay alamazsınız. Biz yurtdışında da analiz yaptırdık ve meteorit olduğunu onaylayan belge aldık. Dr. Ozan Ünsalan’ın kendisine element analiz raporlarını gönderdik, çakıl taşı dedi. Neden bilmiyorum. Daha sonra yurtdışında bir firmaya numune ve analiz raporlarını gönderdik meteorittir dedi ve satın almak istedi. Ama satamadık. Ankara’dan Rusya’ya maden ithalatı yapan bir firmaya komisyon vermek karşılığı anlaştık. Faturalı satış yapacaktık. Ama kişilerden kaynaklı olumsuz sebeplerden ötürü işimiz hallolmadı. Tubitak’a ve bazı üniversitelere de bayağı bir numune verdik. Tubitak’a isteği doğrultusunda 10kg kadar gönderdik para almadık. Göktaşı Afyon’da yaşayan bir ahbabımızın bahçesine düşmüştür. 2014 yılından bu yana kapalı bir odada üstü örtülü beklemektedir. Eğer bu taşın satışını gerçekleştirip nakite çevirebilecek olan biri varsa mail atması yeterlidir. Selametle Kalın…

 8. Bizde de 300 kg gerçek göktaşı var. İçeriğinde Uranyum, Toryum ve Altın gibi değerli madenler mevcut. Eğer bir müşteri bulabilirseniz ve ilgilenirse haber vermenizi rica ederim. Eğer ben sağlam bir müşteri bulabilirsem size buradan dönüş yaparım. Fiyatla ilgili hiç sıkıntı yok gramı 10 dolara gözü kapalı veririz. Bu iş için bu güne kadar yaptığımız harcamaları kapatsın biraz da elimize para geçsin yeter. Ne yaptık ettik paraya çeviremedik biz.

 9. Yaklaşık 20kgma yakın yaklaşık 100 yıllık gök taşı var elimde satmak istiyorum cidden almak isteyen varsa ulaşabilirler

 10. 200 gram gök taşım var satacak yer bulamıyorum ilgisi bilgisi olan varsa yardımcı olsun lütfen.

 11. Diyarbakır/Bingöl ilçesine düşen göktaşlarini bütün herkes Bingöl’de bulunan elimde 50kg gök taşı var almak isteyenler iletişime geçebilirler. Aziz Kurt.

 12. arkadaşım bende bir taş var göktaşı olma olasılığı yüksek her yeri simsiyah cam üstünde sar sarı küçük noktalardan oluşan sarı taşlar var.

 13. BAFA GÖLÜ YAKINLARINDA BİR PARÇA GÖK TAŞI KABUĞU OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜM BİR PARÇA BULDUM.MIKNATIS AZ DA OLSA TUTUYOR.KOYU RENKLİ VE LAV KÖPÜĞÜ ŞEKLİNDE.

 14. elimde bir miktar çakıl taşı küçüklüğünde göttaşı bulunmakta satış yapabileçeğim bir varsa bana ulaşabilirmi?

 15. Slm ben de meteorit var bir çok siteye başvuru yaptım ama sonuç alamadım büyük ihtimalle satamiyicaz çünkü ciddi anlamda göktaşı alıcısı yok zaten alıcı olsa internette bir sürü ilan olurdu ama yok arkadaşlar türkiyede bu kadar çok göktaşı yok bir çoğumuz hematit taşını göktaşı diye tanimlariz lakin uzmanlık sahibi olan insanlardan yardım almadan göktaşı diye tanımlamamaliyiz ayrıca meteoriti 100 kilo 20 kilo şeklinde bulmak pek mümkün değil böyle fazla bulunan hematit taşıdır oda yabana atılacak bir taş değildir kilosu 500 tl falan eder gerçek meteorit alıcısı varsa test videolarını gönderirim.

 16. bizdede gök taşı var kayseriye duştü arkadaşımda ilgilenen varsa mail adresindne ulaşşınlar

 17. Yer-şehir neresi? Ve analizi kaç liraya yapıyorsunuz? Bu arada, bahsettiğiniz internet sitesini kurdunuz mu?

 18. ELİMDE 2500 GR CİVARINDA VAR BİNGÖLDEN TOPLANMA EGER OLURSA İLETİŞİME GECEBİLİRİZ.

 19. Elimde gök taşı olduğunu düşündüğüm bir kac taş var bana yardımcı olabilirmisiniz

 20. Ben bir tane buldum. Araştırdığıma göre yanık kısmı bulunmalı ve mıknatısın tutması gerekiyor. Mıknatısı denedim tuttu ve inceledim yanık kısım da bulunuyor. Cevap verirseniz sevinirim..

 21. Bende 1 tona yakın var ama nereye satabilirim bilmiyorum…
  Yardımcı olabilecek biri varsa…

 22. Merhaba geçenlerde bahçede kazı yaparken bi taş bulduk ve gök taşalarına baktım benziyor taş baya ağır değişik bi taş kömur gibi kırdım gece içine ışık tutunca parlıyor imel bırakıyorum ilgilenen var sa bana imelden ulaşasın resimleri atayım

 23. bende gerçekten göktaşı var ama müşteri bulamıyorum elimde analiz mevcut eğer ilgilenen arkadaşlar varsa beraber kazanalım saygılar.

 24. Elimde nerdeyse kesin gözüyle baktığımız göktaşları var yetkili makamlara nasıl ulaşabiliriz cevabınızı bekliyorum

 25. Elimde iki para gök taşı var ağrıda buldum kendi arazim içinde ilgilenen varsa, taş renkleri çok siyah ve bir elmas gibi parlıyor.

 26. Elimde gök tası var yaptığım analizler yanıltmadı beni avuç kadar ve 4.98klo grm ulgilen lere arasın.

 27. yaklaşık elimizde 150-200 gram bi meteor var bunu nereye satabiliriz litfen bizimle iletişime geçin.

 28. O buldunuz gök taşı değil gök taşıağır mıktatıs tutar bide kolonyayı pamuğa dük
  Ve o taşa sür o taş 10 defa siyah renk verdise o gök taşı dır.

 29. Elimde goktasi var ve bu bingölde aranan taşlar sizden yetkililere beni yönlendirmenizi istiyorum 48 gr parlak ve agir

 30. Bende bir taş buldum çok ağır parlak ama çabuk kırılan siyah içinde Yaldız parlamaları var pas lekelerinde var bu değerli taşmıdır

 31. Cok yogun. Avuc içini doldurur.mıknatıs tutuyor .dıs kısmı 2 mm kadar fizyon kabugu var .oksijen kaynagını tuttum tuttugum yer nar gibi kızardı.erime yapmadı.sanayi tip testere ile kesmeye çalıstık kesmedi. Çok sert bir madde elektron kaynagını tuttum kaynak oluyor ve demir gibi iletken.hiç bi şekilde hiç bir aletle parçalayamadık .çok sert kolanyalı pamuk olayını yaptım 12 adet pamugu sürttüm 12 side pamuklar karardı. Fayansa sürttüm açık kahve çizik olustu.kütle olarak demirden tahmini 2 kat agır bir madde.ilgilenirseniz sevinirim.tahlil nerde yaptırabilirim.

 32. Bende de göktaşı var analiz için gönderdim evet göktaşı dendi ancak ele bı belge falan göndermediler ve hala taşlar elimde duruyo 3 kilo kadar bunları satmak istiyorum yardımcı olurmusunuz.

 33. Elimde göktaşına benzer bir kaç taş var ve bunlar hakkında tam olarak bir bilgim yok ilgilenirseniz sevinirim

 34. Elimde iki parça taş var biri cam gibi siyah mıknatıs çekiyor dedektör ötrüyur diğerinde hafif kırmızı ince parlak noktalar var mıknatıs çekiyur. Yardımcı olursanız memnun oluruz.

 35. Bu bilgiler için Çok teşekkür ederim bende de göktaşı var birçoğu bu basit testleri yaptım uyuyor Bunu nasıl değerlendirebiliriz.
  Yardımcı olursanız memnun oldum, teşekkürler

 36. Merhaba. 15 yıl kadar önce bulduğum yaklaşık 200 gr. Kadar ağırlıkta koyu kahve rengi pürüzsüz hacmine göre olduk acağır bit taş var.turkiyenin en bilinen jeoloji şirketlerinden birisi ile görüştüm, taşı tanımlayamadılar. Ayrıca abd de bir göktaşı sitesi ile yarışıp resimlerini yolladim. Ön testlerin hepsine uygun çıkıyor. Gerçekci olmak gerekirse tabiki değerlendirmek istiyorum.
  Teşekkür ederim.

 37. Size göktaşı resmini gönderdim sizin göktaşıdır dediğiniz örneğe de benziyor aynısı. Ama sizden mailime cevap gelmedi? Bence ilgilenmiyorsunuz

 38. İyi günler elimde çok sayıda meteora çok benzeyen taşlar var yardimci olurmusunuz.

 39. Bende 3 taş buldum 2kilo civarı gök taşı olduğunu farketim kimler alıcıysa tel 05439750174

 40. Merhaba ben cok guzel bir gök tasi buldum muklantizla cekim kuveti var ayrica 2 testim ise elektirik testi tasa elektirik verdigimde tasin diger ucundan cok guzel bir sekilde enerji aliyorum ama ilgilenen yok

 41. iletişim bilginizi [email protected] mail adresi üzerinden veya instagram muratt_ciiftcii üzeinden paylaşırsanız görüşebiliriz. 20-25 kg arası göktaşı var elimizde. Kayseri’de bulunudu.

 42. Bende de 300.400grlik bir taş var ilgilenecek bı irtibat bekliyorum TLF vatsap fark etmez

 43. Selamın aleyküm bende ki taş siyah suya soktuğunuz zaman kırmızı renk oluşuyor diğer taşlara nazaran ağır bu taşı çok kurmaya çalıştım ama başaramadım çivi bile çaktım çizik bile oluşmuyor ilgilenenler bana ulaşsın 5311614860

 44. 2020 9 aydayında meteor buldum 2.700 g.
  Kaya üstü demir kaplı bilir kişilere baktırdım meteor dediler Ege üniversitesine gittim Ozan hacaya ulaşamadım ilgilenen var ise numune hazır

 45. slm geçen gün tarlada çalışırken taş buldum göktaşı na çok benziyor faysa çizdim kırmızı çizdi analiz icin size nasıl ulaşabilir

 46. Elimde bir kaç parça Gök taşı na inandıgım taşlar var analiz yaptırmak istiyorum.

 47. Elimde çok emin olduğum gök taşı var bunu nerde analiz edebiliriz 1 kg yakın

 48. Yorumları okudum göktaşı aramak nedir ya :D.
  ben sahilde otururken yanıma düştü Nuevo Mercurio ya aşırı benziyor ama 1.5 cm lik bişey. zaten başka türlü olsa burada yazı yazıyor olmazdım yıllardır saklıyorum hiç satışa çıkartmadım çıkartmayı da düşünmüyorum. ama yazılanları okuyunca tarla tokatta öyle rastgele bulunacak bişey değil zaten.

 49. Benim elimde 5.6 kilo göktaşı var incelemeniz için size fotoğraf .ve videolarını gönderebilirim ama vatsap no istiyorum.

 50. Gök Taşı ile ilgilenen bireyler bana Ulasabilirlermi Satmak istiyorum Instagram

 51. Gök taşi bendede var oda gerçek bununla ilgilenen her kimse bana yardımcı olsunlar 375 ğıram

 52. Merhaba size ntaniminizauyan başka basit testlerde de göktaşı olduğuna %90 kanaat getirdigim iki adet taş var elimde 160 grvedigeride 320 civrinda nasıl değerlendirilir nerede satılır ne yapılır hiç bir şekilde muattap bulunmuyor.Her işte olduğu gibi bu işte de son siradyiz maalesef.

 53. Siirt tin sarı tepe koyun de gece uyurken şiddetli yağmur yapıyordu damla sert bir ser bir şey dama düştü sabah kalki siyah gok tasi varrr ve size sizden haber bklemektemm

 54. Meraba karpuz büyüklüğünde 70 kg gibi ağır metalik bir parça var bende.test henüz yaptırmadım

 55. Bende bir taş buldum denizde centikleri var bronz renkte noktanızı kendine çekiyor ve beyaz tabağa surtuncede kahverengi bı renk cikariyor anlayan varsa yardımcı olabilirim ilgilenen olursa satmak istiyorum

 56. hocam analiz yaptırdım.70 e yakın mineral ve oksit tanımlanmış. satış için ne yapmak lazım?

 57. Tarlada gök taşı buldum yetkililere nasıl ulaşabilirim yardim edin arkadaşlar

 58. Giriş var gelişme var.. Ama yorumlara cevap alınmadıgına bakınca sonuç yok bu site çok güzel olmuş ama karşınızda bi muhatap bulana helal olsun

 59. H5 neuvo merkürio göktaşı bir kilo kadar manyetik çekim ve demire karşı itici gücü var fiyatı 2 milyon dolar

 60. Selam elimde h5 neuvo merkürio göktaşı var kepçe kanalizasyon kazı yaparken 4 metrede çıktı bölge Urfa demiri itiyor mıknatısı çekiyor 1 kg yakın

 61. Selam elimde h5 neuvo merkürio göktaşı var kepçe kanalizasyon kazı yaparken 4 metrede çıktı bölge Urfa demiri itiyor mıknatısı çekiyor 1 kg yakın tiktok hesabım patrickphilipe

 62. bendede var xrf analizi yaptırdım içinde 15 element çıktı raman ve xrd testide yaptırcam 9 kg civarında var numara verin foto ve video atayım

 63. Elimde mıknatısa güçlü tepki veren taşlar var bunları yaklaşık 5 ay önce falan dağda su kenarinda buldum bunların içeriğini nasıl anlayabiliriz yardımcı olurmmusunuz

 64. Arkadaşlar ben tarlamada çalışırken bir gök taşı buldum ilgilenenler varsa bana ulaşsinlar

 65. Merhaba, şüpheli göktaşı kayalarım var, analiz için nereye ve kime başvurmalıyım?

 66. Merhaba arkadaşlar elimde 3 tane gök taşı örneği var aralarından 2 tanesi mıknatısa çok tepki veriyor ilgilenenler ulaşsın.

 67. 92 yıllarında bizim evin üstünde bir pompalı tüfek sıkacak şekilde bir ses patlama oldu babam biraz uzaktı eve koşarak geldi bize bişi oldu sandı .o sesle beraber gögten taşlar düş evin önünde halı seriliydi biz oturmuştuk taşlar halının üstüne düştü biraz topladık sonra kaybettik evin etrafında çok olmalı ama tanımıyoruz bilen biri varsa ulaşabir teşekkürler

 68. Sayın Arkadaşım

  400 gr civarında muhtemelen taş ve demir içeren tek parça ,dış kısımda kabuk oluşmuş.yardımcı olursanız sevinirim.

 69. Selam “Daha sonra yurtdışında bir firmaya numune ve analiz raporlarını gönderdik meteorittir dedi ve satın almak istedi. Ama satamadık. Ankara’dan Rusya’ya maden ithalatı yapan bir firmaya komisyon vermek karşılığı anlaştık.” yazınıza binaen; şu yurt dışı firmanın adresini verebilir misiniz? elimde gerçek meteor yada uzay taşı var

 70. Benim elimde 85kg meteorid var alıcı bulmaya çalışıyorum 47 element var Ankara ünüversitesinde analiz yaptırdım 2018 yılında bana yardımcı olacak biri varmı lütfen

 71. Merhabalar ben guk taşı buldum mıknatıs çekiyor on defa Pamukga surdum pamuk hâlâ siyah oldu lütfen yardım yarıcı olur mu sunuz satmak istiyorum yaklaşık yirmi kilo var

 72. Bende 150 kilo ya yakın var Ankara ünüverste si testi mevcut nasıl degwrlwndirme yapabiliriz cevap verirseniz sevinirim tesekkür ederim..

 73. Bende de 30 kg var ama aracılar yüzünden satamiyorum. İlgilenmek isteyenler 05377333696 numarasından ulasabilirler

 74. Bende de 30 kg var ama aracılar yüzünden satamiyorum. İlgilenmek isteyenler 05377333696 numarasından ulasabilirler

 75. Elimde radyasyonlu bi taş var içinde sarı şeklinde nikel yada krom görünümlü maddeler var o maddeler mıknatıs çekmio ama elimdeki taş mıknatısı çekiyo ve bi taşın ağırlığından 2 kat daha ağır uzay org bana yardımcı olursanız sevinirim 552 012-9437

 76. bingölde yaklaşık 8 parça göktaşı buldum 2 si çok iri herbiri yaklaşık 4 ,5 kilo civarında.

 77. Selamın aleyküm arkadaşlar bende gök taşı War bunu nereye satabilirim yardımcı olur musunuz bana

 78. 15 20 kilo civarinda1 adet bendede var miknatis cekiyor yukardaki resme benziyor analiz.icin ne yapmak gerek

 79. Merhaba dağda gezerken küçük Orta boy taş kayaya benzer demir metal gibi mıknatıs tutuyor bana bı yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.

 80. Bende yumruk büyüklüğünde,
  2 – 2,5 kilo civarında,
  dışı parlak siyah,
  Kırık olan iç kısmında,
  parlak madenler olduğu belli olan,
  bir göktaşım var.
  0.544.446.46.66
  Almak isteyenler arayabilir

 81. Elimde göktaşı var ve satmak istiyorum 0553 693 1044 numaram bu ulaşan kişilere resim veya görüntülü konuşarak göstere bilirim taşı

 82. Elimde bir göktaşı parçası var analiz için nasıl ve nerede yapmalıyım ayrıca mıknatıs çekiyor ve satmak istiyorum ilgilenenler bana ulaşabilir 0 5 41 51 777 24

 83. Gök taşında aranan tüm özellikler bendeki taşta var 2.5 kğ .
  Analiz için mta gidecem tamam meteorit dendiginde satabilcekmiyim yoksa yıllarca meteoritim var diye boş havamı bascam?

 84. Ahmet alaca bana ulaşırsanız Elim de göktaşı var resim ve örnek lerini ata bilirim
  [email protected]
  05456530096 aramadan önce lütfen mesaj ile tanıtınız lütfen teşekkürler ederim

 85. Ahmet alaca bana ulaşırsanız Elim de göktaşı var resim ve örnek lerini ata bilirim
  [email protected]
  05456530096 aramadan önce lütfen mesaj ile tanıtınız lütfen teşekkürler ederim

 86. Merhaba bende yaklaşık 2 kg ağırlığında gök taşı olarak düşündüğüm taşlar var mıknatıs tutuyor ve dedektör taşı algılıyor birde Kendi boyutundaki normal taşlardan daha fazla ağır geliyor

 87. Bende de taş var mıklatis tutuyor göktaşı ola ihtimali var.
  Nasıl Göktaş ı olduğuna emin olabilirim

 88. merhaba elimde göktaşı oldunu düşündüğüm gri portakal büyüklüğün de prüzsüz mıknatıs tutuyor gri siyah benekli beyaz kristal gibi küçük noktalı parçacıklar var ve ağırlık olarak diğer taşlara nazaren daha ağır bunun hakkinda bilgi verimisiniz teşekkür ederim

 89. Benim elimde bu görsellere çok benziyor ama gök yaşını bilmiyorum yardımcı olsani sevinirim

 90. yav arkadaşlar alan yok herkes satmaya calışıyor para etmiyor işte uğraşmayın bu kaDAR BULANIN İÇİNDE BİR TANE SATABİLEN YOK VAZGEÇİN BU İŞTEN DERİM

 91. Ben bahçemde bir taş buldum mıknatıs çekmiyor ama diğer testleri uyguladım uhguladigim tesler tutuyor şekli içli köfte şeklinde yuvarlak bir yapısı var füzyon kabuğu koyukahve içinde sarı sarı benekler var

 92. Ukrayna ithal kömür içinden bir parça çıktı 300 gram kadar ama kendi boyutundaki dünya taşlarından çok ağır ucundan biraz kırdım içi sanki bir pik metal gibi parlıyor dış yüzeyi siyah kömür gibi içi çok farklı aynı zamanda mıknatısı tepki vermiyor nedir acaba

 93. Tarlamda bulduğum bir göktaşı tanısı konulmuş bir taş mevcut test ettirmem gerek ama nereye ne yapmam gerekiyor

 94. Elimde dedektörle bulunmus bı taş var taşı zımparaladim bakirla demir karışımı bi maden göründü gök taşı olabilirmi

 95. taşların analizlerini yaptırdınız mı? elinizde analiz raporları var mı? tanesi tanesi kaç gr. gelmektedir?

 96. Elimde 15 Kg yakın göktaşı var içeriğini analiz ettirdim paladyum altın titanyum krom demir içeriyor ilgilenen arkadaşlar bana ulaşabilir

 97. Merhabalar Arazimde daha önce görmediğim bir cisim buldum. İncelediğimde gök taşına benzediğini gördüm. Bir numara gönderirseniz size resim atmak istiyorum.

 98. merhabalar bende goktaşı buldum araştırmalarımda zümrüt karışımlı taş olduğu söylendi yardımcı olursanız sevinirim

Yoruma kapalı.