“Serseri” Bir Gezegen Keşfedildi

ÖNERİLENLER

Her gezegenin düzenli bir yörünge ile bir yıldızın etrafında döndüğü söylenemez. Dünya’dan  115 ile 160 ışık yılı uzakta bulunan bir gurup genç yıldızın arasında serbestçe dolaşan genç bir gezegen saptandı.
Geleneksel olarak düşünülürse, yörüngesi olmadığı için bir gezegen olarak kabul edilemez ama büyüklük bakımından yaklaşık olarak Jüpiter’in 4 ile 7 katı kütleye sahip olduğundan gezegensel bir kütleye sahip.
Genç bir gezegen olduğu düşünülen bu soğuk gezegen “AB Doradus” adı verilen 30 yıldız ile birlikte hareket ediyor ve bugüne kadar tespit edilen Dünya’ya en yakın serbest dolaşan bir gezegen.
Daha önce de serbest dolaşan gezegen olabilecek nesneler gözlemlenmişti ama onların yaşları tespit edilememişti ve bilimadamları onların gezegen mi yoksa sönük yıldız mı (brown dwarf: küçük olduğu için füzyon gerçekleştiremeyen yıldızlar) olduğuna karar verememişlerdi.
Bu yeni bulunan nesneye CFBDSIR2149 ismi takıldı. Yaklaşık olarak 20 – 200 milyon yaşında  olan bu gezegenin  çevresindeki yıldızlar ile aynı zamanda oluştuğunu düşünüyorlar.Astrofizikçi Philippe Delorme,  bu yeni keşfedilen gezegen için “4,6 milyar yaşındaki Güneş ile kıyaslandığında 45 yaşındaki bir adamın yanında 1 yaşındaki bir bebek gibi kalıyor” diyor.
Halen bu tür gezegenlerin nasıl oluştuğu bilinmiyor, yörüngesinden atılmış olabileceğini veya sönük yıldızlar gibi gaz ve toz bulutlarının çökmesi ile oluşmuş olabilecekleri düşünülüyor.

ÖNERİLENLER

YORUMLAR

FARKLI BİLGİLER