Depresyon nedir ?

ÖNERİLENLER

Psikolojik danışman Mehmet Yusuf Turan yorumluyor ;

Depresyon 

Depresyon insan düşüncesini ve buna bağlı davranışları etkileyen birey ve toplum için ehemmiyeti ve müdahalesi önemli bir bozukluktur.
Bu bozukluk kendi içinde düzeylere ayrılmış en ağır düzeyi ise MAJÖR depresif bozukluk olarak tanımlanmaktadır.
İleri bozuklukta olan kişiler için ilaç tedavisi %70 oranında kullanılmakta geriye kalan düzeyde ise psikoterapi seansları ile kişi yanlış ve umutsuz olduğu düşünce kalıplarından çıkarılmaya çalışılmaktadır.
Psikiyatri TMU denilen bir yöntem ile beyine elektriğe benzeyen ama elektrik dalgalarından farklı bir uyarım vererek beynin içindeki iyonik kimyasal yapıları düzeltmeyi başarmıştır. Yani burada kişinin beyni içinde bulunan bozuk kimyasallar uyarım ile ters akışa geçerek dengeyi sağlamışlardır.
Kişi bunun ardından daha rahat hissettiğini ve evinde farkında olmadığı eşyaların ve renklerin farkına vardığını bildirmiştir.

ÖNERİLENLER

YORUMLAR

FARKLI BİLGİLER