Uzay.org | Belgesel
hdbelgesel.net altyapısı.
Videoların altyapıları www.hdbelgesel.net'e aittir.
Hız bize evren hakkında neler öğretebilir? Uzay keşiflerinde hızın neden bu kadar gerekli olduğunu öğrenin.
Bilinen Evren : Evrende Hız